Regelement 100Dagenfeest

1. Minimale leeftijd 16 jaar; legitimatie is verplicht wanneer het beveiligingspersoneel daar om vraagt. Bezoeker is verplicht om zijn studentenkaart te kunnen tonen.
2. Aanwijzingen van beveiligingsmedewerkers dienen stipt te worden opgevolgd.
3. Er geldt een visitatieplicht (ook voor tasjes).
4. Bij het betreden van de locatie is het verplicht een geldig ticket in bezit te hebben. Wanneer deze gescand is verliest deze geldigheid en kunt u niet nogmaals binnen komen met deze ticket. Dit betekent dat wanneer u de locatie verlaat u niet terug naar binnen kunt zonder nieuwe, geldig ticket. Binnen = binnen, buiten = buiten.
5. Zonder toestemming van de organisatie is het niet toegestaan om professionele foto- of videocamera’s mee naar binnen te nemen.
6. Jassen dienen opgeborgen te worden in de daarvoor bestemde lockers. De organisatie wijst iedere aansprakelijkheid af waar het gaat om verlies, diefstal of schade van jassen die in de lockers zijn opgeborgen. Zie hiervoor de Algemene Voorwaarden bij de Lockerbalie.
7. Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt de toegang geweigerd. Mocht u in het geval van alcohol niet eens zijn met deze beslissing dan kunt u (vrijwillig) aan een blaastest meewerken. De uitslag hiervan is bepalend of u wel of niet naar binnen mag.
8. Een relaxte houding en dito gedrag is basisvoorwaarde. Bij agressie in toon of houding wordt toegang geweigerd.
9. Van onze bezoekers verwachten we een tolerante en positieve houding ten aanzien van alle verschillende rassen, sexe, religies en culturen, die tijdens een clubnacht aanwezig zijn.
10. De organisatie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, toegang te weigeren op grond van niet gepaste kleding. Maassilo / Factory010 is een event locatie die zich richt op de jonge, trendy en modebewuste bezoeker. Kleding moet passen binnen de gelijkgestemdheid die de locatie nastreeft. Voor mannen geldt geen tasjes (schouder en/of heup), geen petjes en/ of kleding van het merk Louis Vuitton, geen opzichtige gouden of zilveren kettingen, truien en/ of sweaters van stripfiguren, stropdassen, pakken en dito glimmende schoenen. Trainingspakken en t-shirts voorzien van voetballogo en/of club en sportschoenen.
11. Bezoekers die zich bij het verlaten van de club luidruchtig gedragen danwel vernielingen aanbrengen, vuilnis achterlaten of wildplassen, wordt toegang (ook in het vervolg) geweigerd.
12. Bij gedrag dat door andere bezoekers als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren, volgt eerst een waarschuwing en daarna – bij herhaling – volgt verwijdering. In dat geval wordt ook in de toekomst de toegang ontzegd.
13. Bij overtredingen en misdrijven wordt aangifte gedaan bij de politie.
14. Het is niet toegestaan drank of etenswaren van buitenaf mee naar binnen te nemen. Ter voorkoming van zwerfafval buiten is het ook niet toegestaan met drank of etenswaren naar buiten te gaan.
15. Het gebruiken of verhandelen van drugs is streng verboden. Bij geconstateerde handel of gebruik van harddrugs (pillen, etcetera), worden de aangetroffen goederen in beslag genomen, volgt verwijdering van betreffende persoon / personen en wordt de toegang ook in het vervolg ontzegd.
16. Slag-, steek- of vuurwapens zijn verboden en worden – indien aangetroffen – door de beveiligingsbeambte ingenomen. Bij het aantreffen van een vuurwapen informeren wij onverwijld de politie en wordt toegang tot de club ook in het vervolg ontzegd.
17. Maassilo / Factory 010 en organisaties die feesten in Maassilo en Factory 010 geven conformeren zich aan het locale beleid van de Politie Rotterdam. Dit is ‘zero tolorance’. Onder toezicht van de politie worden naast drugs, wapens, vloeibare stoffen, deodorant, schrijfwaren (stiften, pennen, fineliners, potloden etc.), voedselwaren, parfumes, spuitbussen, stickers, tape etc. ingenomen en weggegooid. Wees verstandig en neem dit soort middelen niet mee.
18. Indien u tijdens het bezoeken van Maassilo en Factory010 medicijnen moet gebruiken dient u de meegebrachte medicijnen in originele verpakking mee te nemen. De verpakking moet voorzien zijn van uw naam en dosering erop. Tevens dient u een doktersverklaring te kunnen overleggen. Medicijnen worden bij de EHBD – voorzien van uw naam en telefoonnummer – in bewaring genomen alwaar u uw medicijnen ook kunt gebruiken.
19. Voor een ieders veiligheid wordt gebruik gemaakt van beveiligingscamera’s. Een ieder die de Maassilo / Factory010 bezoekt stemt toe in het maken van opnamen. Deze opnamen kunnen zonder toestemming vooraf in het openbaar gepubliceerd worden. Bezoeker doet bij het betreden van de Maassilo en Factory010 en nabij gelegen terreinen afstand van haar portretrecht.
20. De organisatie sluit aansprakelijk voor enige vorm van persoonlijke en/of materiële schade die u als bezoeker kunt oplopen tijdens uw bezoek aan de Maassilo / Factory010 nadrukkelijk uit.
21. Wanneer u klachten heeft van welke aard dan ook, dan kunt u die schriftelijk bij de directie van de Maasilo / Factory010 melden. Klachten dienen binnen drie dagen na het moment van ontstaan te worden gemeld, bij gebreke waarvan uw klachtrecht vervalt.